ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្មានប្រទេសដោយមិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ (Visa)?

ចែករំលែក
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
1215

គិតមកត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនជាតិខ្មែរ អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ ៥៤ប្រទេសនៅលើពិភពលោក ដោយមិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ ឬ វីសា (Visa) ទុកជាមុន ដែលនាំអោយលិខិតឆ្លងដែន នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៨១ ដែលស្មើរទៅនឹងប្រទេសហៃទី ហើយប្រសើរជាង ប្រទេសឡាវ និង វៀតណាម។ សូមបញ្ចាក់ថាប្រទេសទាំង១០ នៅអាសីុអាគ្នេយ៍ដែលជាសមាជិកអាស៊ាន អនុញ្ញាតិអោយពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅទស្សនាដោយមិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ។

ផែនទីពិភពលោក ដែលបង្ហាញពីប្រទេសដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការជាមុន

ប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទៅទស្សនាដោយមិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការទុកជាមុនមានដូចជា៖

អង់ទីហ្គោ និង បាបូដា (eVisa)

អាមេនៀ (eVisa / សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ១២០ថ្ងៃ

បង់ក្លាដេស (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ៣០ថ្ងៃ

បេនីន (eVisa / សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)  ៣០ថ្ងៃ

ប្រ៊ុយណេ (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ១៤ថ្ងៃ

កាប់វើត (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)

កូម៉ូរុស (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ៤៥ថ្ងៃ

ជីប៉ូទី (eVisa) ៣១ថ្ងៃ

ដូមីនីកា (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ២១ថ្ងៃ

អេស្កាដឺរ (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ៩០ថ្ងៃ

អេត្យូពី (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)

ហ្គាបុង (eVisa)

ហ្គាមបៀរ​ (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ៩០ថ្ងៃ

ហ្ស៊កហ្សី (eVisa)

ហ្គីនេបីស៊ូ (eVisa / សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ៩០ថ្ងៃ

ហៃទី (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ១២០ថ្ងៃ

ឥណ្ឌា (eVisa) ៦០ថ្ងៃ

ឥណ្ឌូនេសីុ (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ៣០ថ្ងៃ

អឺិុរ៉ង់ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ១៥ថ្ងៃ

កេនយ៉ា (eVisa) ១២០ថ្ងៃ

គុយវ៉ាត់ (eVisa) ១២០ថ្ងៃ

គីហ្សីកដ្ឋាន (eVisa)

ឡាវ (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ៣០ថ្ងៃ

ឡេសូថូ (eVisa)

ម៉ាដាហ្គាស្ការ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៣០ថ្ងៃ

ម៉ាឡាវី (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៣០ថ្ងៃ

ម៉ាឡេសីុ  (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)​​ ៣០ថ្ងៃ

ម៉ាល់ឌីវ  (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៣០ថ្ងៃ

ដែនកោះម៉ាសល (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ​​៩០ថ្ងៃ

ម៉ូរីតានី  (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)

ម៉ៅរីទុស  (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ​​៦០ថ្ងៃ

មីក្រូនេសីុ (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)​​ ៣០ថ្ងៃ

ម៉ូហ្សាមបិច (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)

មីយ៉ាន់ម៉ា  (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ​​១៤ថ្ងៃ

នេប៉ាល់ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៩០ថ្ងៃ

នីការ៉ាហ្គូ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)

ប៉ាឡូវ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៣០ថ្ងៃ

ប៉ាណាម៉ា (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ១៨០ថ្ងៃ

ហ្វីលីពីន (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)​​ ៣០ថ្ងៃ

កាតា​ (eVisa)

រូវ៉ាន់ដា (eVisa / សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៣០ថ្ងៃ

សង់ឃីត និង ណេវីស (eVisa)

សង់ឡូសៀរ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ​​ ៤២ថ្ងៃ

សង់វីនសេន និង ហ្គ្រេណាឌីន (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ) ​​៣០ថ្ងៃ

សាម៉ូអា (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៦០ថ្ងៃ

សៅថូម និង ព្រីនសីុប (eVisa)

សៃឈីល (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)​​ ១ថ្ងៃ

សឹង្ហបុរី (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)​​ ៣០ថ្ងៃ

សូម៉ាលី (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៣០ថ្ងៃ

ស្រីលង្ហា (eVisa / សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ​​៣០ថ្ងៃ

តាន់ហ្សានី (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)

ថៃឡង់ដ៏ (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)​​​​ ១៤ថ្ងៃ

ទីម័រខាងកើត (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ៣០ថ្ងៃ

តូហ្គូ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​ ថ្ងៃ

ទូវ៉ាលូ (សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)​​​ ៣០ថ្ងៃ

អ៊ុយហ្គាន់ដា (eVisa / សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់)

អ៊ុយក្រែន (eVisa) ​​៣០ថ្ងៃ

វៀតណាម (មិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ)​​ ៣០ថ្ងៃ

ហ្សាមបៀរ  (eVisa / សំុទិដ្ឋាការពេលមកដល់) ៩០ថ្ងៃ

ព្រមទាំងដែនដី​ និង តំបន់មួយចំនួនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទៅទស្សនាដោយមិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការទុកជាមុន៖

កោះជេជូ, កូរ៉េខាងត្បូង (Jeju Island, South Korea)

សាធារណរដ្ឋសីុព្រុសខាងជើង (Turkish Republic of Cyprus)

អូសេទីខាងត្បួង (South Ossetia)

ត្រេននីុស្តៀរ (Transinstia)

កោះសង់ហេឡេណា (Saint Helena)

សូម៉ាលីឡេន (Somaliland)

ម៉ាកាវ (Macau)

តំបន់ប៉ាឡេស្ទីន (Palestine)

កោះឃោក (Cook Island)

កោះឃិស (Kish Island)

ដែនកោះស្វាលបាត, ណ័រវេរ (Svalbard, Norway Arctic)

កោះនីអូ (Nieu)

កោះភីតឃែន (Pitcairn)។

ប្រភព៖ Wikipedia
Share the joy
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Related Articles

កញ្ញាឈិតសុវណ្ណបញ្ញា អត់មិនបាន ព្រលះតាម Facebook មួយប្រ៉ាវ
Wow Natacha Van Collection នាំឈ្មោះខ្មែរទៅកាន់ Fashion Weekអន្តរជាតិធំៗនិងលក់ដាច់ភ្លាមៗ
ស្ងាត់ៗចាដេតដឹកដៃស្រីស្អាតថានិច្ចដល់ក្រុងពូសាន(មានវីដេអូ)
WOW ប្រាសាទដាវិនក្លាយជាអប្សរាសដ៏ស្រស់ស្អាត
ផ្ទុះសំណើចជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត “Men in Black” នៅរោងភាពយន្ត
ទីបំផុតចាដេត ក្លាយជាតារារបស់ផលិតកម្មយក្ស GMM Grammy ជាផ្លូវការ
FriendZone របស់ KatyLove សង្ហាដូចតារា
Bella ភរិយា លោក ជា វណ្ណារិទ្ធ ស្រាប់តែដុះកន្ទុយត្រី ពេលដល់ទឹកដី Maldives
សេន រ៉ានុត អាយុកើន តែសមត្ថភាពមិនស្រុតចុះ (មានវីដេអូ)
តោះ ចាដេត នាំទៅស្គាល់ ក្រុមហ៊ុនCPR
ប៉ែន ចាន់សិត ចេញមុខបកស្រាយការពិត (មានវីដេអូ)
ផល ពៅវិរ័ត្ន តារាចាយរាង
ប៉ុន្មានសន្លឹក របស់ មាន សូនីតា សន្លប់កប់សារី
អីយ៉ាស់ សាណានិងកូនស្រីកំពុងថតអីហ្នឹង?
ខួបកំណើតរបស់ សុភ័ក្រ កុសុម៉ា កូរភ្ញៀវសន្លប់ (មានវីដេអូ )
សុខ សុមាវត្តី និង លី វ៉ាហីត ដឹកដៃគ្នា ថតវីដេអូថ្មី
តាជីគីស្ថាន ដែនដីស្រីស្អាតដែលអ្នកសឹងមិនស្គាល់
វិធី​សាស្ត្រ​​ដក​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ជំងឺ​បាក់ទឹកចិត្ត
ធ្លាប់ដឹងទេ អ្វីខ្លះ ​ដែល​ច្រាន​មនុស្សម្នាក់ឲ្យ​មានជំងឺ​បាក់​ទឹក​ចិត្ត ?
មកស្រីៗគ្នាយេីង ក្រចកធម្មតា ម៉េចស្ទាវ? (មានវីដេអូ)
មានសូនីតាប្រហេីរ១ឃ្លា “បើស្អប់អ្នកសិល្បៈហេតុអីនៅមើលរឿង នៅស្តាប់ចម្រៀង?”
ប្រតិកម្មខ្លាំងក្នុងករណីកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្សយប់មិញ
កញ្ញាទេព បូព្រឹក្ស ត្រូវគេគប់ស្រាប៊ៀនៅភោជនីយដ្នានមួយ (មានវីដេអូ)
តើអ្នកមានស្ទីលធ្វើខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃគ្រឹស្មាសហើយឬនៅ? (មានវីដេអូ)
ភស្តុតាងដែលបញ្ចាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ប្រទេសកម្ពុជាជាដែនដីសុវណ្ណភូមិ
ទៅពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះមានដើរជួបក្រាស់អត់?
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី៧ មនុស្សច្រើនខាប់ដូចទឹកគ្រឿង
រាជិនីក្រមា “មាន សូនីតា” ព្រលះ ហាងប្រេនមួយយ៉ាងចាស់ដៃ
លើកដំបូងរបស់អ្នកនិពន្ធប្រលោមលោក ជាមួយសៀវភៅលើកទឹកចិត្តជំនាន់ថ្មី
តើតារាខ្មែរណាខ្លះដែលបានទទួលស៉្បតពាណិជ្ជកម្មនាំរបស់ស្រាប៊ៀកម្ពុជា និង Man City?
អាហារ៦ប្រភេទ ជួយអោយសក់ដុះបានល្អ
ចង់ចេះធ្វើនំខេកស្អាតៗនិងភេសជ្ជ:កប់ៗ ត្រូវអត់? លែងពិបាកទៀតហើយ (មានវីដេអូ)
ធ្លាប់ជួបអ្នកមើលកុនចរិតអញ្ចឹងៗដែរអត់? និយាយថាអត់១ម៉ាត់មក (មានវីដេអូ)
នៅសល់ជាង១ខែទៀត កក់សំបុត្រទៅមេីល Christmas និងឆ្លងឆ្នាំនៅសិង្ហបុរី
ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្មានប្រទេសដោយមិនចាំបាច់សំុទិដ្ឋាការ (Visa)?
តោះមកស្គាល់ MoMo Station របស់ស្រីមំុ ល្បីថាកប់សារី (មានវីដេអូ)
ហេតុផលដែលប្រទេសមួយចំនួនបើកបរប្រកាន់ឆ្វេង​ និង មួយចំនួនទៀតបើកបរប្រកាន់ស្តាំ
ខួប១០០ឆ្នាំ ដែលយុទ្ធជនខ្មែរបានពលីជីវិតការពារសេរីភាពនៅទ្វីបអឺុរ៉ុប
9Q ៩សំនួរជាមួយកម្លោះធាន តារាថ្មីតែស្រវ៉ាបានការងារធំៗ (មានវីដេអូ)
ក្រលេកមើលទង់ជាតិខ្មែរពីអតីតកាលទាំងប្រាំបួន
ចុះបេីយក្សសង្ហាបែបហ្នឹង គិតថានាងសិតាប្រហែលអាចប្តូរចិត្ត
មកដឹងអំពីប្រវត្តិរូបថតដ៏ល្បីល្បាញនាទិវាឯករាជ្យជាតិ
ការពិតទាំង១០ ដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹង អំពីប្រទេសកម្ពុជា
សន្លប់កប់សារី តិចច្រឡំសាសន៍គេ នេះ CABIN CREW ខ្មែរយេីងទេ
ដឹងអត់ថា Victoria’s Secret Fashion Show 2018 នឹងប្រារព្ធនៅទីណា?
ហូឡង់ និង ណេដឺរលែន (Holland and Netherlands) ដែលតែងតែច្រឡំគ្នា
តើហេតុអ្វីបានជាមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរ នៅរាជវាំងក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ?
មកស្គាល់ឈ្មោះខេត្តកោះកុង កាលនៅក្រោមអំណាចសៀម
9Q 9សំណួរ ពីប្រុសស្អាតជំនាន់ថ្មី​ ដូរីកូ
អាចហូរឈាមច្រមុះ បេីចូអីុ ប្រលែងល្វែងលេីមួយទំហឹងយ៉ាងនេះ
ដូចស្ករតាំងម៉ែអញ្ចឹងលោកអេីយ
ពួកគេរស់នៅអនាគតទៅហើយ​ មានតែពួកយើងទេនៅឆ្នាំ២០១៨
អ្នកណាខ្លះនៅចាំ រូបសំណាកហនុមានកាច់កយក្ស និង ស្វាពាលីចាក់កក្របីទូភី?
ទេព បូពិក្ស បង្ហោះសារមិនពេញចិត្ត…..
កប់សារីបាត់ ជាមួយរូបថតសីុអារម្មណ៏របស់ Bella
តើពិធីមង្គលការរបស់ ចេននី និង មិកគី តើអ្នកណាជាអ្នកចេញលុយ?
ពេលពោះទទេ គួរញាំុអ្វី?
ចំណីទាំង១០ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអាយុខ្លី 
កម្មវិធីប្រកាសទូរសព្ទ OnePlus 6T នឹងត្រូវលើកពេលមកមុនមួយថ្ងៃ
មុខងារ Mini Player របស់ YouTube មកដល់លើកុំព្យូទ័រ
ក្រុមហ៊ុន HP បង្ហាញពីឡេបថប់ស៊េរីថ្មី រចនាឡើងពីស្បែកសត្វ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *